Facebook Twitter RSS
 
 
Home » PR » Zmierzch jednowymiarowej komunikacji
formats

Zmierzch jednowymiarowej komunikacji

Published on Sierpień 31st, 2011

Ewa Mittelstaedt, Managing Director Monday PR

Firmy coraz częściej szukają partnerów strategicznych, którzy będą w stanie kompleksowo zidentyfikować ich potrzeby komunikacyjne. Rośnie świadomość znaczenia komunikacji opartej na dialogu, zatem – co oczywiste – rosną oczekiwania wobec zajmujących się nią firm. Obydwie strony – zarówno firmy, jak i ich agencje – odchodzą obecnie od analizy drobnych wycinków sieci komunikacji, widzą i rozumieją jej całość.  Zdają sobie przy tym sprawę, że sieć ta nie jest bytem samym w sobie, ale osadzonym w konkretnym otoczeniu.

Dzięki temu trendowi zaciera się tradycyjny podział na agencję public relations, interaktywną czy marketingową. To ogromne wyzwanie dla specjalistów. Stają przed zadaniem budowania strategii zintegrowanej komunikacji. Łatwo popełnić błąd stworzenia specjalistów od wszystkiego – czyli niczego – a stąd wiedzie prosta droga do dewaluacji jakości usług,

To wyzwanie trzeba przekuć na kompleksowe podejście do komunikacji przy zachowaniu wysokich kompetencji w poszczególnych jej kanałach. W zasadzie agencje, jako eksperci komunikacji nie powinny mieć z tym problemu, często jednak okazuje się, że powiedzenie „szewc bez butów chodzi” jest wciąż aktualne. Dlatego tak ważna dla klientów jest pewność, że partner, który proponuje kompleksową analizę potrzeb komunikacyjnych ma nie tylko odpowiednie zasoby i wiedzę, żeby tej analizy dokonać, ale także odpowiednio sprawny system zarządzania własną organizacją, który zagwarantuje profesjonalną realizację strategii zintegrowanej komunikacji.

Wkraczamy obecnie w fantastyczny moment dla ekspertów w zakresie komunikacji. Mamy wreszcie okazję zająć się całym procesem przekazywania informacji, a nie – jak dotąd – zaledwie jego wycinkiem. Klienci z kolei mają okazję korzystać z dobrodziejstw zintegrowanej komunikacji i oszczędzać czas i pieniądze. To nowa rzeczywistość nowych wyzwań i nowych szans. Żyjemy w ciekawych czasach.

 
PODYSKUTUJ!