Facebook Twitter RSS
 
 
Home » PR » Zmienia się społeczne postrzeganie PR. I to na lepsze!
formats

Zmienia się społeczne postrzeganie PR. I to na lepsze!

Published on Październik 3rd, 2011

Grzegorz Miller, CEO Monday PR

Wyższa Szkoła Promocji przeprowadziła badanie społecznej percepcji public relations, którego wyniki są światełkiem w tunelu na drodze do poprawy wizerunku branży w świadomości społeczeństwa.

Zaskakuje szeroka wiedza na temat tego, czym jest public relations – aż 82% badanych wskazało poprawne odpowiedzi na pytanie o jego istotę. Wśród odpowiedzi były m.in. kreowanie pozytywnego wizerunku firmy/instytucji/osoby (49%) i sztuka osiągania harmonii firmy z jej otoczeniem (23%). Niecałe 20% badanych uważa PR za reprezentowanie firmy wobec dziennikarzy, klientów i innych podmiotów. Jedno z najpopularniejszych dotychczas skojarzeń z PR, czyli PR=reklama ma już tylko 6% badanych, a 2% uważa PR za wywieranie wpływu i manipulację. Jedynie 0,4% respondentów nie potrafiło wskazać swoich skojarzeń z public relations.

Miłym zaskoczeniem są wyniki badania nastawienia emocjonalnego względem PR. W większości dyskusji na ten temat – również branżowych – porusza się kwestię złego nastawienia społeczeństwa względem działań public relations. Tymczasem wyniki badania WSP pokazują, że nie jest aż tak źle! 37% respondentów ma dobre lub raczej dobre skojarzenia z PR, a jedynie niecałe 3% ma skojarzenia negatywne.

Badanie sprawdzało też, czy według badanych działania PR w Polsce prowadzone są w sposób etyczny. Trochę zaskakuje to, że 60% respondentów albo nie miało w tej kwestii zdania, albo uważało, że działania  PR nie są ani etyczne, ani nieetyczne. Jednocześnie tyle samo osób – po 16% – uważało, że działa te prowadzone są etycznie, a drugie tyle, że nieetycznie. Jednocześnie widać, że społeczeństwo nie ma pojęcia o istnieniu kodeksów etycznych postępowania w public relations. Jedynie 8,8% badanych zdawało sobie sprawę z istnienia tego typu regulacji. Jasno wynika z tego, że branża PR powinna popracować nad własnym PR w tym zakresie. Być może między innymi w tym tkwi problem w ocenie jej działań przez społeczeństwo.

Mimo umiarkowanie dobrego wyniku oceny etycznej działań PR, jasno widać, że społeczeństwo coraz lepiej orientuje się, czym jest PR i do lamusa odchodzą przesądy dotyczące naszej branży. Czyżby czarny PR robiony public relations przestaje być skuteczny? Mamy taką nadzieję.

 
PODYSKUTUJ!