Facebook Twitter RSS
 
 
Home » CSR » CSR – styl życia firmy
formats

CSR – styl życia firmy

Published on Grudzień 5th, 2011

Patrycja Kutelska, PR Assistant Monday PR

Pytanie o to, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu z pozoru wydaje się banalne. Każdy przecież wie, czym jest społeczeństwo, większość ludzi spotkała się z terminem odpowiedzialność, a zrozumienie znaczenia słowa biznes nie wymaga przecież wielu lat pogłębionych studiów ekonomicznych. Pozornie. Obecnie można odnieść wrażenie, że każde prospołeczne działanie, jakiego podejmuje się firma, jest z marszu nazywane CSRem. Dwa lub trzy działania klasyfikowane są zaś jako kampania CSR. Poniżej w kilku słowach  mierzymy się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Definicja CSR zaproponowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przychodzi z pomocą wszystkim nomenklaturalnie zagubionym. Podkreśla ona kilka aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu, które doprecyzowują, czym w istocie jest CSR, a  tym samym czego CSRem nazywać nie powinniśmy. Po kolei.

 CSR jest strategiczny

Strategiczny czyli długofalowy, przemyślany, skoordynowany, planowy… a także wpisany w strategię, wspierający realizację celów biznesowych firmy. Strategiczny to wreszcie przenikający wszystkie obszary funkcjonowania firmy, obejmujący relacje ze wszystkimi interesariuszami firmy. CSR jest zatem skomplikowany – czytaj złożony J.

CSR uwzględnia społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania firmy

Firma jest członkiem społeczności – ma swoje prawa, ma także obowiązki. Nie jest lekko – tych drugich jest zdecydowanie więcej, ale długofalowe korzyści biznesowe (w tym rzecz jasna wizerunkowe) rekompensują poniesione koszty. Upraszczając: firma w swych działaniach musi uwzględniać zarówno  warunki pracy osób w niej zatrudnionych, jak i kontrolować to, czy jej dostawcy działają etycznie, a także dbać o środowisko – lokalnie i globalnie.

CSR…w działalności gospodarczej

Czyli w tym, czym zajmuje się firma. Jeśli produkuje nakrętki, to i one powinny wyrażać społeczną odpowiedzialność. Każdy z etapów produkcji, dystrybucji, sprzedaży powinien być zgodny z przyjętymi wcześniej założeniami strategii CSR.

CSR… w kontaktach z interesariuszami

Interesariuszem, w telegraficznym (blogowym) skrócie, jest każdy, kto wchodzi w interakcję (świadomie lub nie) z daną firmą. Od pracowników (tak, tak, oni także!), przez klientów, akcjonariuszy, dostawców, po społeczność lokalną. Każda z tych grup ma inne potrzeby, z każdą z nich inaczej należy się komunikować i współpracować.

CSR to sposób prowadzenia firmy

Chciałoby się rzec, że CSR to styl życia. Czemu nie?! CSR to styl życia firmy. Znowu wracamy zatem do strategii. CSR to nie pojedyncze działania, to nie tylko wolontariat czy sadzenie drzew… To wszystko to i wiele więcej.

CSR się opłaca

CSR zakłada, że firma powinna działać w taki sposób, aby godzić interesy ekonomiczne – efektywność i dochodowość – z interesami społecznymi. Można pójść krok dalej: funkcjonowanie w zgodzie z interesem społecznym, w długiej perspektywie, się opłaca.

Dosyć teorii,  czas na ilustrację – odpowiedzialny Mars

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu staje się coraz powszechniejsza. Dobrym przykładem firmy, która uczyniła CSR swoim „stylem życia” jest Mars.

Mars to firma funkcjonująca w sześciu segmentach biznesowych: czekolady, produktów dla zwierząt, dań gotowych, napojów, symbioscience oraz segmencie gum do żucia i słodyczy cukrowych. W portfolio marek tej międzynarodowej korporacji znajdują się m.in.: SNICKERS®, MARS®, MILKY WAY®, M&M’S®, TWIX®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, PEDIGREE®, KITEKAT®, FROLIC®, CHAPPI®, UNCLE BEN’S® i DOLMIO®.

Mars od początku swojego istnienia opiera się na zasadach biznesu odpowiedzialnego społecznie. Firma zarządzana jest zgodnie z pięcioma zasadami: Jakości, Odpowiedzialności, Wzajemności, Wydajności i Wolności, które wyznaczają cele biznesowe. Działania Marsa podejmowane są na bardzo szeroką skalę i obejmują wiele obszarów. Firma między innymi aktywnie dba o dobro zwierząt. Mars zatrudnia zespół naukowców, którzy troszczą się o najwyższą jakość produktów i prowadzą badania dotyczące zdrowia i odżywiania zwierzaków. Firma promuje odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami domowymi i szerzy wiedzę dotyczącą roli, jaką czworonogi odgrywają w życiu ludzi. W skład działań przedsiębiorstwa wchodzą też akcje dokarmiania psów czy polepszania warunków życia psów i kotów w schroniskach.

Mars propaguje też zasady zdrowego odżywiania i aktywny styl życia – robi to poprzez organizację akcji edukacyjnych, a także specjalny plan marketingowy, który wyklucza na przykład kierowanie reklam słodyczy do małych dzieci. CSR w wykonaniu Marsa to również wkład w pracę na rzecz lokalnych społeczności i zrównoważonego biznesu. Pracownicy często osobiście angażują się w działania polegające na sadzeniu drzew czy odnawianiu miejscowych placów zabaw. W ramach Mars Ambassador Program współpracownicy mają możliwość wyjechania w jeden z zakątków świata i edukowania jego mieszkańców, na przykład w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto Mars, jako pierwsza organizacja, zobowiązał się do wykorzystywania w swoich produktach kakao pochodzącego ze zrównoważonych upraw. Firma  założyła stowarzyszenie iMPACT – Mars Partnership for African Cocoa Communities of Tomorrow, które edukuje społeczności produkujące kakao w zakresie zasad fair trade i wspiera najlepsze w danym regionie praktyki. Wszystkie wyżej wymienione działania są zintegrowane i powiązane z zasadami, jakimi kieruje się firma.

Więcej informacji o działaniach tej firmy możecie znaleźć na stronach internetowych:

http://www.mars.com/poland/pl/commitments.aspx

http://www.mars.com/poland/pl/principles-in-action/principles-in-action.aspx

http://www.mars.com/global/about-mars/the-five-principles-of-mars.aspx

 
Tags: ,
PODYSKUTUJ!