Facebook Twitter RSS
 
 
Home » PR » Jak podejść do projektów Public Affairs?
formats

Jak podejść do projektów Public Affairs?

Published on Maj 26th, 2014

Mateusz Piotrowski, Account Executive

Public Affairs i Lobbing to pojęcia, które w branży Public Relations istnieją już od dłuższego czasu.Terminy te odnoszą się do bardziej rozbudowanych działań PR wymagających ukierunkowania na różne grupy docelowe lub konkretne osoby. Charakterystycznym elementem tych projektów jest złożoność procesów komunikacyjnych i grup docelowych, których może być nawet kilkadziesiąt. Z tego względu projekty te wymagają szczególnego przygotowania, o którym trochę więcej w niniejszym wpisie.

W Polsce pojęcie lobbingu wciąż budzi negatywne skojarzenia, a wynika to wyłącznie z błędnego rozumienia terminu i tego, czym owe działania mają służyć. W naszym kraju mieliśmy już kilka przykładów projektów lobbingowych, które przyczyniły się do pozytywnych zmian, jak np. działania dla Unii Farmaceutów Właścicieli Aptek. Warto też powiedzieć, że lobbing nie jest pojęciem nowym. Już w starożytnej Grecji pojawiła się instytucja rzecznika interesów, gdzie osoby takie kontaktowały się i przekonywały członków ciał ustawodawczych i urzędników do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych, a działalność ta była jawna. W innej definicji jest to promowanie pomysłów i idei w celu wywierania wpływu na decyzje. Obecnie lobbing ewoluował i najbardziej rozwinięty jest w USA i instytucjach Unii Europejskiej. Na świecie jest wiele agencji i osób zawodowo zajmujących się działalnością lobbingową. Występują w imieniu swoich klientów jawnie i zgodnie z prawem, a ich działalność jest dość mocno uregulowana przez prawo. W Polsce również posiadamy ustawę określająca podstawowe zasady prowadzenia działalności lobbingowej – Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa” z 2005 roku. Podsumowując działania lobbingowe może prowadzić każdy zainteresowany od organizacji non-profit przez grupy zawodowe, aż po korporacje. Tak, więc lobbing nie jest zamkniętą działalnością polegającą na załatwianiu konkretnych ustaw czy innych rozwiązań prawnych, a jawnym prezentowaniem swojego stanowiska w danej sprawie i próbie przekonania decydentów do słuszności proponowanych zmian.

Wracając do projektów Public Affairs ich powodzenie zależy od kilku zasad, które stanowią punkt wyjściowy do ich realizacji:

  1. Budowa zespołu. To chyba najważniejsze i najtrudniejsze zadanie w takich projektach. Budując zespół miej na uwadze doświadczenie członków, ale przede wszystkim zwróć uwagę na to, aby każdy z Was w taki sam sposób rozumiał problem, nad którym będziecie pracować. To bardzo ważne, gdyż brak takiego samego podejścia wpłynie na błędne projektowanie działań już na samym początku.
  2. Wzajemne zaufanie wśród członków zespołu.
  3. Przeprowadzenie dokładnej analizy problemu i zaprojektowanie działań mających zrealizować postawiony cel.
  4. Określ cel główny oraz cele pośrednie projektu.
  5. Analiza steakholdersów, czyli grup i osób, z którymi będziemy się komunikować, a które są intersariuszami naszych działań lub pośredniczą w dotarciu do odpowiednich grup.
  6. W oparciu o przeprowadzoną analizę zbuduj strategię uwzględniającą wszystkie niezbędne elementy, jakimi są działania PR, lobbingowe, biznesowe czy społeczne. Jeżeli nasza strategia nie będzie wynikiem prac wszystkich członków zespołu (nawet, jeżeli pochodzą oni z różnych podmiotów) to nasze działania z pewnością zakończą się porażką.
  7. Konsekwencja w działaniu, która znacząco ułatwi pracę i pomorze zrealizować cel.

Powyższe zasady to część tego, co jest niezbędne do przeprowadzenia z powodzeniem projektów Public Affairs & Lobbing. Każdy projekt jest oczywiście inny i wymaga doboru innych kanałów i narzędzi komunikacji. Powyższe zasady są jednak niezbędnym minimum, o którym należy pamiętać.

 
PODYSKUTUJ!