Facebook Twitter RSS
 
 
Home » CSR » Czy każdy może być odpowiedzialny społecznie?
formats

Czy każdy może być odpowiedzialny społecznie?

Published on Lipiec 28th, 2014
Mateusz Piotrowski, Account Executive

Mateusz Piotrowski, Account Executive

W ciągu ostatniego roku coraz mocniej zaznacza się kwestię związaną z społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli tzw. CSR-em. Wynika to z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy to programy unijne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat tego czym owy CSR jest, a drugi to zwiększające się zainteresowanie tą tematyką przez przedsiębiorców. Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z dofinansowaniem takich działań przez same firmy.

Wracając, więc do pytania czy każdy może być odpowiedzialny społecznie można odpowiedzieć, że właściwie tak. Znaczna część ludzi codziennie wykonuje działania z różnych obszarów CSR, nie mając nawet świadomości tego, że w czymś takim bierze udział. Płacąc np. terminowo faktury swoim kontrahentom lub uczciwie segregując odpady, człowiek już sam w sobie staje się odpowiedzialny społecznie. Czym innym jest jednak „społeczna odpowiedzialność Kowalskiego”, a czym innym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności firmy to bierzemy pod uwagę szereg czynników mających wpływ na działanie firmy oraz obszar, w jakim funkcjonuje. Ma to istotny wpływ na rodzaj działań i możliwości ich realizacji. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kwestie związane z przepisami prawa i innymi normami charakterystycznymi dla danej branży. To one są jedną z przyczyn blokujących przedsiębiorstwa przed realizacją działań z zakresu CSR, gdyż często wymuszają na nich dodatkowe koszty.

To jednak nie przekreśla możliwości bycia odpowiedzialnym. Najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na to czy firma jest odpowiedzialna społecznie to wewnętrzne przekonania kierownictwa firmy oraz pracowników, jak również wiedza z zakresu CSR. Z tego względu tak ważna jest edukacja i pomoc zewnętrznych doradców.

Wracając do podstawowego pytania czy każdy może być odpowiedzialny społecznie, to należny powiedzieć, że TAK. Od firmy tylko zależy czy będzie chciała brać w tym udział czy nie, czy chce osiągnąć dodatkowe korzyści czy nie. Nie ma także znaczenia ile mamy pieniędzy i zasobów, gdyż możemy działać na skali, która dla nas jest odpowiednia.

 
PODYSKUTUJ!